Skinmarker huidmarkeerstiften

Een Skinmarker of huidmarkeerstift is een hulpmiddel voor het markeren en uittekenen van het te opereren gebied. Op de huid worden preoperatief vaak lijnen uitgetekend van een te exciseren gebied of waar eventueel een incisie gemaakt moet worden. Het operatieve of onderzoeksgebied wordt hierdoor aangeduid. Er zijn verschillende soorten huidmarkeerstiften, waarbij er een dunner puntje is voor fijnere markering en een dikkere puntje voor wat algemenere markeringen.