Cholesterol meten

Cholesterol wordt gemeten om het risico op hart- en vaatziekten in de gaten te houden. Cholesterol testen geven aan wat het niveau is van LDL en HDL proteïnen in het bloed. Een hoog gehalte aan LDL en laag gehalte HDL geeft aan dat er een verhoogd risico is op artherosclerose. Met onze cholesterol meters kunt u een professionele metingen verrichten met Zwitserse zekerheid door de cholesterol meters van Roche. Bloeddruk meten doet u met onze bloeddrukmeters.