Redondrains en wonddrainage

Redondrains zijn dunne slangetjes die ingebracht worden tijdens een operatie om wondvocht af te voeren uit het lichaam. Vaak wordt de redondrain aan een vacuumpot gekoppeld. De vacuumdrain zorgt dat via een hoog of laagvacuum het wondvocht wordt afgezogen uit het wondgebied. Dit soort drains worden vaak met een hechting vastgezet en moet naar een bepaalde tijd verwijderd worden. Na het verwijderen van een redondrain wordt het vacuuum van de pot gehaald en de hechting weggehaald. Er zijn verschillende soorten wonddrains zoals: de penrose drain, golfdrain, sumpdrain, redondrain, harmonicadrain, exudrains.